Slekt som stammer fra mølleeier i Moss Andreas Diesen (1784–1837) fra Nord-Odal. Hans sønn kommandørkaptein Jonas Edvard Diesen (1814–87) var far til infanterikaptein Ernst Georg Diesen (1841–1908) og telegrafbestyrer Edward Diesen (1852–1909). Førstnevnte var far til redaktør Emil Diesen (1880–1942) og stadsfysikus Andreas Melchior Seip Diesen (1881–1958), som igjen var far til skuespilleren Ernst Diesen (1913–70), gift med skuespilleren Kari Diesen, f. Heide Steen (1914–87). Deres sønn er radiomannen Andreas Diesen (f. 1945). Telegrafbestyrer Edward Diesen var far til kontreadmiral Henry Edward Diesen (1882–1953).