Slekt som stammer fra Hans Toresen Hunstad (død 1788) fra Nes (Akershus). Hans sønn Hans Hansen Diesen (ca. 1783–1854) brukte en husmannsplass under prestegården Disen. Han var farfar til oberst Gustav Frithjof Diesen (1848–1923) og tvillingbrødrene sogneprest Søren Einar Munch Diesen (1862–1932) og redaktør Thorstein Romdal Diesen (1862–1925). Sogneprest S.E.M. Diesen var far til programsjef Thorstein Diesen (1894–1962), som igjen var far til programredaktør Erik Diesen (1922–99). Redaktør T.R. Diesen var far til redaktørene Einar Gjerding Diesen (1897–1994) og Halvor Gjerding Diesen (1899–1983).