Det tause flertall, først kjent fra en tale av president Richard M. Nixon 3. november 1969 og fra da av brukt om et antatt flertall i nasjonen av gjennomsnittsborgere som er lovlydige, støtter regjeringen og ikke deltar i offentlig debatt.