Han kom på tronen ved pavens og frankernes hjelp, mot løfter om landavståelse til pavestolen, løfter som han ikke holdt eller kunne holde. Dermed kom han i strid med paven og også med frankerkongen Karl den store, fordi han støttet noen av hans opprørske slektninger. Karl seiret over ham 774, satte ham og hans familie i kloster og lot seg selv krone som konge.