Dalton-metoden, undervisningsmetode utformet i byen Dalton, Massachusetts, USA av Helen Parkhurst på begynnelsen av 1900-tallet, utprøvd i USA 1920, og senere opptatt og videreutviklet i andre land, særlig engelsktalende. Metoden er kjennetegnet ved tre hovedtrekk: individualisering, selvstendig arbeid og stor frihet for elevene til å legge opp sitt eget arbeid. Klasseromsundervisning erstattes av fagrom og laboratorier. Læreren fungerer som en resursperson, som eleven inngår en «kontrakt» med om hvor mye av pensum han skal arbeide seg gjennom i løpet av et bestemt tidsrom. Metoden var et av de første praktiske utslag av aktivitetspedagogikken.