Dagens Medier var et tidligere fagblad, grunnlagt i 1924 under navnet Dagspressen av D. Grini. Fagbladet var organ for tidligere Norske Avisers Landsforening fra 2002 , og for Mediebedriftenes Landsforening fra 2003 under navnet Dagens Medier. Fagbladet ble nedlagt i 2008.