Dacia Maraini, italiensk forfatter. Kortromanen La vacanza kom 1962, og samme år L'età del malessere (norsk overs. Den urolige alder, 1963; filmatisert), som i jeg-form beskriver en ung pikes erotiske opplevelser. Mio marito og Donne mie kom begge i 1974. I dagboksromanen Donna in guerra (1975), en oppfølging av Sibilla Aleramos feministiske klassiker En kvinne fra 1906, tar hovedpersonen et oppgjør med morsrollen ved å velge abort. Det kommersielle gjennombruddet kom med den historiske romanen La lunga vita di Marianna Ucrìa (1990; norsk overs. Marianna Ucrìas lange liv, 1993). Maraini har også utgitt dikt, noveller og ikke minst skuespill, blant disse La terza moglie di Mayer (1994, norsk overs. Mayers tredje kone, 2002). Av senere verker kan nevnes den selvbiografiske La nave per Kobe (2002), om Marainis oppvekstår i Japan under den annen verdenskrig.