DIS, eng. fork. av Distributorless Ignition System, også kalt DLI, tenningsanlegg i bil uten fordelingssystem for den høyspente elektriske spenningen frem til tennpluggene. Tenningsanlegget kan ha en coil per motorsylinder, eller en coil med flere høyspenningsuttak slik at det går en direkte kabel til hver enkelt motorsylinder. Tenningsnøkkelen blir derved den eneste bevegelige delen i tenningsanlegget, og systemet kan styres elektronisk. Få enkle deler gjør systemet driftsikkert sammenlignet med tenningsanlegg med fordelingssystem.