Dún Laoghaire, by i Irland, administrasjonssenter i fylket Dún Loaghaire-Rathdown. Ved Irskesjøen, like sørøst for Dublin, inngår i Dublinregionen. Store havneanlegg, bygd 1817–59, er utgangspunkt for fergetrafikken til Holyhead i Wales. Fiskehavn, badested. Ved strandpromenaden finnes et Joyce-museum. Byen ble 1821–1922 kalt Kingstown.