Marcus, død 362 f.Kr., en ung romer som etter sagnet ofret seg for fedrebyen. Det dannet seg på torget i Roma et dypt svelg som ikke kunne fylles. Spåmenn forkynte at staten ville være i stor fare om det ikke ble fylt, men at det bare kunne lukkes med Romas kosteligste eie. Da styrtet Curtius seg i kløften i full rustning til hest med ordene: «Roma eier intet kosteligere enn våpen og mot», og svelget lukket seg.