Cunctator, nøleren, økenavn på den romerske diktator Quintus Fabius Maximus pga. hans forsiktige krigføring i kampen med Hannibal.