Craig Anthony Raine, britisk forfatter og litteraturkritiker, universitetslærer ved Oxford. Hans første diktsamlinger, The Onion, Memory (1978), og A Martian Sends a Postcard Home (1979) utmerker seg ved uvante måter å skildre dagliglivet på. History: The Home Movie (1994) er en lang fortelling på vers om hans egen families historie og om Pasternak-familien, som hans kone kommer fra. Av andre bøker kan nevnes Selected Poetry (1992) og Clay: Whereabouts Unknown (1996).