Conrad Reventlow, dansk greve, sønn av D. Reventlow; ble utnevnt til greve 1673, og opprettet 1685 grevskapet Reventlow. Han kom inn i regjeringen 1682, og ble storkansler ved Frederik 4s tronbestigelse 1699. Hans datter Anna Sofie ble kongens elskerinne, senere hans annen dronning. Reventlow var en av Danmarks største godsbesittere, og eide bl.a. Clausholm slott på Jylland.