Storkansler, i Danmark brukt mellom 1668 og 1735 som benevnelse for den felles sjef for Danske og Tyske Kancelli.