COSATU, sørafrikansk fagforeningsorganisasjon, dannet i november 1985 gjennom en sammenslåing av flere føderasjoner og fagforeninger. COSATU er den største faglige organisasjon i Sør-Afrika, og hadde ved starten mindre enn 500 000 medlemmer. I 2012 er medlemstallet mer enn 2 millioner. COSATU har spilt en viktig rolle i moderne sørafrikansk historie, ikke minst i kampen mot apartheid i slutten av 1980-årene.