Columbi egg, uttrykk overført fra en meget utbredt anekdote for å betegne at en oppgave kan synes uløselig, men når geniet først har løst den, finner alle at det er en ganske enkel sak. Anekdoten tilskrives først Columbus 1565, men stammer visstnok fra den italienske arkitekt Brunelleschi. I en forsamling av arkitekter, som i 1420 drøftet om det kunne la seg gjøre å sette kuppel på domkirken i Firenze, skal han ha foreslått at den arkitekten som kunne få et egg til å stå på spissen på en marmorplate, skulle oppføre kuppelen. Da de andre ikke kunne få egget til å stå, skal han ha slått dets spisse ende mot platen, så det stod. Da de andre sa at det kunne de også ha gjort, svarte han: «Ja, men dere gjorde det ikke!», og tilføyde at de også hadde kunnet oppføre kuppelen, hvis de hadde sett tegningen hans.