Claudius Clavus, dansk kartograf. Han laget omkring 1425 det eldste kjente kart over Norden, ledsaget av en beskrivelse over landene omkring det nordlige Atlanterhav. Han var bl.a. den første som tegnet Grønland inn på et kart.