Cincinnatusordenen, amerikansk fortjenestorden, innstiftet 1783. Ordenen hadde én klasse, og utdeles ikke mer. Den er imidlertid arvelig, og ordenstegnet kan derfor bæres av etterkommere etter de menn som en gang ble tildelt den.