Lucius Quinctius Cincinnatus, romersk statsmann, patrisier. Etter tradisjonen mottok han 458 f.Kr. meddelelsen om at han var valgt til diktator mens han gikk og pløyde. Han unnsatte en hardt presset romersk hær og slo fienden; trakk seg så tilbake til sin gård uten noen belønning. I tradisjonen er han et mønster på de gamle romerske dyder.