Chrysophyceae, mikroalgeklasse med gulbrun-gylne kloroplaster, se gullalger.