Christian August - dansk politiker, sønn av hertug Frederik Christian 2. Grunnla 1838 et slesvig-holstensk parti som ivrig motsatte seg anneksjonsplaner om å innlemme hertugdømmene i Danmark. Etter 1. slesvig-holstenske krig ble han og hans slekt landsforvist og de store godsene ble inndratt. Han levde sine siste år på godset Primkenau i Schlesien. 1865 fikk han etter den tyske seier tilbake en del av godsene i Slesvig-Holsten, med slottet Gråsten og herregården Fiskebæk.