Christen Berg, dansk politiker, innvalgt i Folketinget 1865. Hans parti var det grundtvigianske Nationale Venstre, fra 1870 Forenede Venstre. Som en av Danmarks største agitatorer fikk han innflytelse over hele landet og grunnla en rekke aviser. Mot regjeringen Estrup innledet han den såkalte «visnepolitikken», som gikk ut på at man i Folketinget skulle forkaste alle forslag fra regjeringen, for dermed å felle den. Dette mislyktes, og Berg mistet mye av sin innflytelse.