Chelonia, suppeskilpadder, krypdyrslekt i familien havskilpadder. Ordet brukes også (ved siden av Testudines) som navn på ordenen skilpadder. Se havskilpadder.