Charles Booth, britisk demograf, statistiker og sosialpolitiker. Gav viktige bidrag til kunnskapen om de sosiale problemer og utviklingen av statistiske målemetoder. Hans hovedverk, Life and Labour of the People in London utkom i 17 bind 1889–1903, og beskriver levekår og årsaker til fattigdom i datidens London.