Charles Adolphe Wurtz, fransk kjemiker, elev av J. v. Liebig, var fra 1845 professor ved École de médecine, senere ved Sorbonne i Paris. Wurtz var en av 1800-tallets ledende kjemikere, kjent for sin forskning innen forskjellige områder av organisk kjemi. Han fremstilte bl.a. for første gang toverdige alkoholer og aminer. Hans navn er særlig knyttet til reaksjonen der hydrokarboner fremstilles ved innvirkning av metallisk natrium på alkylhalogenider.