Castruccio Castracani, ghibellinsk hærfører, hertug av Lucca fra 1316. Machiavellis biografi over ham er ikke historisk pålitelig.