Carlo Cassola, italiensk forfatter, aktiv i motstandsbevegelsen under den annen verdenskrig. Debuterte 1937 med tre Joyce-inspirerte noveller i tidsskriftet Meridiano di Roma. Så fulgte novellesamlingene La visita og Alla periferia, begge i 1942. Hans forfatterskap preges av politisk engasjement, og et tilbakevendende tema er krigen og de konsekvenser den fikk, særlig for folk på landsbygda. Romanene er realistiske og poetiske beskrivelser av toscansk hverdagsliv. Blant de beste kan nevnes Il taglio del bosco (1954), La ragazza di Bube (1960, norsk overs. Bubes pike 1963), Monte Mario (1973) og Troppo tardi (1975).