Carlo Bernari, italiensk forfatter. Hans interesse for arbeidernes liv kom til uttrykk i romanen Tre operai (1934). Boken, som beskriver industrialiseringen i Sør-Italia, vakte oppsikt da den kom ut og ble møtt med sterk opposisjon fra fascistregimet. Vekselspillet mellom individ og samfunn er et tema som går igjen i Bernaris fortellinger, f.eks. i romanene Speranzella (1949) og Domani e poi domani (1957). Forfatterskapet hans preges av en stadig jakt etter et formspråk, og han eksperimenterte med en rekke forskjellige litterære stilarter.