Carl Theodor Zahle, dansk politiker, stats- og justisminister 1909–10, statsminister 1913–20. Utdannet jurist, sakfører i København fra 1894. I 1905 deltok han i dannelsen av Radikale Venstre og var dette partis ledende skikkelse i over 30 år. Han satt i riksdagen 1895–1939 og dannet sin første regjering 1909–10. Som statsminister 1913–20 gjennomførte han viktige reformer, bl.a. kvinnelig stemmerett, forholdstallsvalg og en jordreform som avskaffet grevskapene. Zahle var justisminister i Staunings annen regjering 1929–35.