Carl Theodor Fredrik Koller, født i Fredrikstad, norsk agronom. Fra 1857 styrer ved Opplands landbruksskole, direktør ved Den høiere landbruksskole i Ås fra 1880. Sørget her for bedre opplæring, enklere og mer lønnsom drift, mer knyttet til det praktiske liv.