Carl Gustaf Qvarnström, svensk billedhugger; studerte 1836–42 i Roma og 1850–52 i Paris, 1853 direktør for akademiet i Stockholm. Påvirket av Bertel Thorvaldsen og Bengt Fogelberg skapte han livfulle figurer og grupper som Napolitansk fiskergutt (1852) og Loke og Höder (1863) samt statuer av Esaias Tegnér i Lund (1853), Jöns Berzelius i Stockholm (1858) og Engelbrekt Engelbrektsson i Örebro (1866).