Carl Gustaf Laurin, svensk kunst- og kulturhistorisk forfatter. Foruten sin Konsthistoria (1900) og Nordisk konst (4 bd., 1921–26) skrev han monografien Carl Milles (1930), dessuten Skämtbilden och dess historia i konsten (1908), Våld och väld; nationalistiska och revolutionära rörelser i Frankrike 1848–1900 (1910), Folklynnen (1915), Kvinnolynnen (1916) og Barnet i liv och konst (1938). Hans teaterkritikker er samlet i Ros och ris (6 bd., 1913–39). Til dette kommer hans Minnen (4 bd., 1929–32). Et viktig ledd i hans kunstpedagogiske virksomhet var foreningen Konsten i skolan, som han stiftet 1897.