Canis acceptorius, hund som nevnes i flere germanske stammelover; antagelig av spaniel-type.