Burlington House, bygning i London, ved Piccadilly. Oppført på 1700-tallet av jarlen av Burlington, innkjøpt av staten 1854 og senere utvidet. Gir plass til flere lærde selskaper, bl.a. The Royal Society, men er især kjent for å huse The Royal Academy of Arts.