'Tigergapet,' kin. Hu Men, sund i Asia, rett nord for Macao, ved innløpet til Perleelven, mellom Guangzhou og Hong Kong. Dens sterke befestninger spilte en viktig rolle i de kinesisk-europeiske krigene på 1800-tallet, som førte til at Kina måtte åpne en rekke havner for handel. Navnet ble gitt av portugisiske reisende på Hu Men.