Bronson Alcott, amerikansk filosof, mest kjent for sine pedagogiske forsøk og ideer, lagt frem bl.a. i Observations on the Principles and Methods of Infant Instruction (1830) og The Doctrine and Discipline of Human Culture (1836). Samtalen står sentralt i hans pedagogikk, og han introduserte både gymnastikk og organisert lek i de skoler han ledet. Han virket for det meste i Concord, Massachusetts, og regnes med blant transcendentalistene, en filosofisk retning som hadde sin fremste talsmann i R. W. Emerson. Alcott ledet det kortlevde og mislykkede kommunistiske samfunnet Fruitlands og utgav flere bøker.