Breikvamsnosa, fjelltopp sør for Valdres-Koldedalen i Vest-Jotunheimen, Årdal kommune, Sogn og Fjordane; 1720 moh. Breikvamsnosa ligger vest for nordenden av innsjøen Tyin. Det ligger flere små breer på nordsiden av toppen.