Bjarne Johannes Hope, norsk offentlig tjenestemann, sivilingeniør; bror av Einar Hope. Bedriftsrådgiver fra 1972, adm. direktør for konsulentfirmaet Bedriftsrådgivning AS 1986–94. Bjarne Hope hadde bl.a. konsulentoppdrag for Skattedirektoratet og ledet 1989–94 skatteetatens FLID-prosjekt (EDB-innføring og omstilling). Skattedirektør fra 1995 til han døde 2006.