Bjørn Thalberg, norsk sosialøkonom. Cand.oecon. 1951, dr.philos. 1967 ved Universitetet i Oslo på avhandlingen A Trade Cycle Analysis. Ansatt ved universitetet i Stockholm 1960–64, fra 1964 ved universitetet i Lund, professor 1968–90.