Biggeluoppal, tidligere fjellstue i Guovdageaidnu kommune, Finnmark, sørvest for Masi, ved den gamle veien Alta–Mieron. 383 moh.