Batemans ligninger, beskriver aktiviteten for radioaktive atomkjerner. Utgangspunktet er at man starter med en viss mengde radioaktive moderkjerner, som desintegrerer (henfaller) til datterkjerner, og som igjen desintegrerer til nye datterkjerner osv. Batemans ligninger gir tidsutviklingen for aktiviteten i de forskjellige datterproduktene. Oppkalt etter den amerikanske matematiker og fysiker Harry Bateman (1882–1946).