Bastian Svendsen, født i Oslo, norsk lærer og personalhistoriker. Kirkesanger i Vår Frelsers kirke fra 1828. Kjent for sine omfattende, håndskrevne samlinger Christiania Stifts Præstehistorie, eller biographiske Efterretninger om Geistligheden i bemeldte Stift, som han testamenterte til Universitetet i Oslo. Verket inneholder mange feilaktige opplysninger, men er likevel et fortjenstfullt arbeid.