Barkaldfossen, tidligere vannfall i Glomma, i Alvdal kommune, Hedmark; fallhøyde 4 m. Fallhøyden utnyttes i overføringen av vann fra Glomma til Rendalen i Rendalen kraftverk.