Barkald, grend i Østerdalen, i Alvdal kommune, ved Glomma cirka 20 km nedenfor Alvdal tettsted. Grenda hadde jernbanestasjon ved Rørosbanen, 453 moh (nedlagt 2002). Den gamle Barkald skole er i dag skolemuseum. I nærheten av Barkald er den storslåtte fjellkløfta Jutulhogget. Nedenfor Barkald danner en hard eokambrisk tillitbergart en terskel i Glomma, som i Barkaldfossen har et fall på fire meter.