Augustin Pajou, fransk billedhugger, elev av Jean-Baptiste Lemoyne. Etter studier i Roma ble han Madame du Barrys skulptør. Deltok i dekoreringen av teateret i Versailles i korrekt Louis seize-stil. Utførte senere bl.a. de mytologiske figurene Ceres (1767), Merkur (1777) og den forlatte Psyche (1791). Behersket naturalisme og klassisisme preger disse arbeidene og en rekke portretter.