Aud Blattmann, norsk politiker (A), sekretær i Kristiansand kommune. Faglige tillitsverv i Norsk Kommuneforbund. Nestleder Vest-Agder Arbeiderparti fra 1982. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Vest-Agder 1985–2001.