Attalos 3, konge 138–133, testamenterte sin eiendom til romerne.