Indisk astronom og matematiker, arabernes læremester i astronomi og av mange betraktet som opphavsmannen til den algebraiske analyse. Han hadde kjennskap til desimalsystemet og brukte 3,1415 for tallet π. Hans matematiske bok Aryabhatiya er skrevet på vers.