Arthur Berger, amerikansk komponist. Arbeidet sammen med Nadia Boulanger i Paris 1937–39. Han ble en drivende kraft blant en gruppe komponister i USA som arbeidet med neoklassiske og Stravinskij-inspirerte stilelementer. Av verker kan nevnes Blåsekvartett i C (1941), Chamber Music for 13 Players (1956), strykekvartett (1958), kammerkonsert (1960).