Arbeidernes justisfond, opprettet på LOs kongress i 1927, med formål å hjelpe og støtte arbeidere og organisasjoner som kom i konflikt med loven under faglige eller politiske aksjoner. Arbeidernes justisfond ble avviklet etter 1945.